QUYÊN TÂY SHOP

197 Hồng Lạc , P10 , Q Tân Bình, HCM

Tel0989 779 756 (Quyên Tây) - 0933 893 236 (Mr. An)

Website: http://quyentayshop.com    Email: quyentay90@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/QuyenTayShop